Search for books, people and lists
Read This Twice
HomePeopleBooksSonaLibrariesSign in

Naira Muradyan

Recommended Books

Ռեժիսոոր, մուլտիպլիկատոր և նկարչուհի Նաիրա Մուրադյանը 1980 թ.-ից սկսել է աշխատել «Հայֆիլմ» ստուդիայի անիմացիայի բաժնում՝ որպես բեմադրող նկարիչ։ Համագործակցել է նաև տարբեր թատրոնների, 2000 թվականից՝ հեռուստատեսության հետ։ 2002 թվականին սկսել է աշխատել «Փետուրի թռիչքը» 7-մասանոց անիմացիոն շարքի վրա։ 2010 թվականից ընթացքի մեջ են 10-մասանոց «Աստվածաշնչյան պատմություններ» և 6-մասանոց «Հրեշտակը քաղաքում» անիմացիոն շարքերը։ 2005 թվականին «Ճանապարհ» ֆիլմի համար արժանացել է Երևանի «Ոսկե ծիրան» ՄԿՓ-ի մրցանակին, 2006 թվականին «Զինվորիկը» ֆիլմի համար՝ «Անիմայովկա» ՄԿՓ-ի մրցանակին (Բելառուս)։
4 books on the list
Sort by
Latest Recommendations First
Layout
Moominvalley in November book cover
Moominvalley in November
Tove Jansson - 2003-09-15 (first published in 1970)
Goodreads Rating
Escape into the whimsical world of Moominvalley in November, where a group of unlikely friends come together to wait for the return of the lovable Moomins. As they settle into their new life together, they discover that Moominvalley is still magical even without its beloved inhabitants. Join the Fillyjonk, the Hemulen, and Toft in this heartwarming tale of friendship and new beginnings.
Naira Muradyan
Տուվե Յանսոն - բոլոր գրքերը Մումի թրոլների մասին ու բոլոր պատմվածքները. Ոչ մի ուրիշ գրող իր չափ չեմ սիրում:     
The Summer Book book cover
The Summer Book
Tove Jansson - 2003-05-29 (first published in 1972)
Goodreads Rating
Escape to a tiny island in the Gulf of Finland with "The Summer Book," a brief novel by Tove Jansson. Follow the adventures of six-year-old Sophia and her unsentimental yet wise grandmother as they spend the summer together in easy companionship. Wander over the coastline and forest, create miniature Venices, and write fanciful studies of bugs as they discuss the joys and sorrows of life, death, God, and love. Perfect for those who crave a complete world full of natural beauty and life lessons.
Naira Muradyan
Տուվե Յանսոն - բոլոր գրքերը Մումի թրոլների մասին ու բոլոր պատմվածքները. Ոչ մի ուրիշ գրող իր չափ չեմ սիրում:     
Finn Family Moomintroll book cover
Finn Family Moomintroll
Tove Jansson - 1990-01-01 (first published in 1948)
Goodreads Rating
Spring has arrived in the valley and Finn Family Moomintroll is ready for an adventure! Join Moomintroll, Snufkin, and Sniff as they discover the Hobgoblin's top hat, which has a magical power that can transform anything or anyone. A fun and enchanting read for all.
Naira Muradyan
Տուվե Յանսոն - բոլոր գրքերը Մումի թրոլների մասին ու բոլոր պատմվածքները. Ոչ մի ուրիշ գրող իր չափ չեմ սիրում:     
Comet in Moominland book cover
Comet in Moominland
Tove Jansson - 1986-05-22 (first published in 1946)
Goodreads Rating
Embark on a thrilling journey with Moomintroll and Sniff to the Lonely Mountains Observatory, where they seek advice from the Professors about the impending comet. This beloved classic by Tove Jansson takes readers on a magical adventure filled with excitement and unforgettable encounters, culminating in the discovery that the comet is headed straight for Moominvalley. Don't miss out on this timeless tale that will capture your imagination and leave you wanting more.
Naira Muradyan
Մումի Թրոլը և գիսաստղը հեքիաթ է արհավիրքի սպասման մասին։ Կարդացեք ու կիմանաք, թե որն է ամենա ապահով տեղը յուրաքանչյուրի համար։ Ազնիվ սուտ պատմվածք մարդկային տեսակների նուրբ տարբերությունների ու սիրո մասին: Տուվեն բացի զգայուն ու ոչ սովորական գրող լինելուց, հրաշալի նկարիչ է, իր բոլոր գրքերի ձևավորումը հենց ինքն է անում: